PL ENG DE
Dofinansowanie

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego -- realna odpowiedź na realne potrzeby"

Nazwa beneficjenta:
Ślusarstwo Produkcyjne Eksport-Import Stefanowski Ryszard,
wartość projektu: 304926.80pln, wartość dofinansowania: 140820.00 pln
Nazwa projektu:
"Unowocześnienie procesu prodkcyjnego poprzez zakup tokarki CNC oraz oprogramowania CAM"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

img